Každý hledá rychlou a snadnou cestu k bohatství a ke štěstí. Zdá se, že je lidskou přirozeností neustále hledat skrytý klíč nebo nějakou esoterickou myšlenku, která náhle vede na konec duhy nebo k výhře v loterii. Jinými slovy, každý chce rychlé peníze.

Zatímco někdo kupuje loterijní poukazy a akcie společností, které se za rok zčtyřnásobí, není to velmi pravděpodobné, protože spoléhání se na štěstí je investiční strategie, kterou se mohou řídit jen pošetilí či naprosto zoufalí lidé. Vidina rychlých peněz často vede k chybám. V našem úsilí o úspěch máme tendenci přehlížet ty nejúčinnější nástroje, které máme k dispozici: čas a kouzlo složeného úročení. Pravidelným investováním, vyhýbáním se zbytečným finančním rizikům a umožněním penězům pracovat za vás v průběhu let a desetiletí je určitý způsob, jak nahromadit významná aktiva.

Zde je několik tipů, které by začínající investoři měli následovat.

  • Stanovte si dlouhodobé cíle

Proč zvažujete investování na akciovém trhu? Budete potřebovat své peníze zpět během šesti měsíců, jednoho roku, pěti let či více? Šetříte na důchod, budoucí výdaje na vysokou školu, nákup domu nebo stavbu nemovitosti?

Tím, že budete vědět, kolik kapitálu budete potřebovat a kdy v budoucnu ho budete potřebovat, si můžete spočítat, kolik byste měli investovat a jaký druh návratnosti investice bude zapotřebí k dosažení požadovaného výsledku. Chcete-li odhadnout, kolik kapitálu budete pravděpodobně potřebovat na odchod do důchodu nebo budoucí náklad na studium, použijte jednu z bezplatných finančních kalkulaček dostupných na internetu.

Pamatujte, že růst vašeho portfolio závisí na třech vzájemně propojených faktorech:

  1. Kapitál, který investujete
  2. Výše čistého ročního výdělku z vašeho kapitálu
  3. Počet let nebo období vaší investice
  • Porozumějte vaší tolerance rizika

Tolerance rizika je psychologická vlastnost, která je geneticky daná, ale pozitivně ovlivněna vzděláním, příjmem a bohatstvím (čím vice rostou, o to vice se mírně zvyšuje i tolerance) a negativně věkem (čím člověk stárne, tím se tolerance snižuje). Tolerance rizika je to, jak vnímáte riziko a míra úzkosti, kterou cítíte, když riskujete. Z psychologického hlediska je tolerance rizika definována jako “míra, do jaké jsou lidé ochotni nést riziko méně příznivého výsledku ve snaze dosáhnutí příznivějšího výsledku. Všichni lidé se liší svou tolerancí rizika a neexistuje žádná “správná” rovnováha.”

  • Držte emoce na uzdě

Největší překážkou pro zisky na akciových trzích je neschopnost kontrolovat své emoce a dělat logická rozhodnutí. V krátkém období ceny společností odrážejí kombinaci emocí celé investiční komunity. Když se většina investorů obává o společnost, tak cena jejích akcií pravděpodobně klesne; když se většina investorů cítí pozitivně ohledně budoucnosti společnosti, ceny jejích akcií mají tendenci růst.

Ceny akcií, pohybujících se v rozporu s naším očekáváním, vytvářejí napětí a nejistotu. Měl by prodat svou pozici a vyvarovat se tak ztrátě? Měl bych si akcie nechat a doufat, že cena vzroste? Měl bych si jich koupit více?

Došli jste na svém účtu peníze? Zkontrolujte:

půjčka online ihned

I když se cena akcií zachová tak, jak bylo očekáváno, nabízejí se otázky: Měl bych si vzít zisk dříve, než cena klesne? Měl bych si pozici udržet, protože cena nejspíše vzroste? Myšlenky, jako jsou tyto, zaplaví vaši mysl, obzvlášť pokud neustále sledujete cenu bezpečnosti, případně se dostáváte do bodu, kdy budete jednat. Vzhledem k tomu, že emoce jsou hlavním hnacím motorem vašich činů, bude to pravděpodobně chyba.

Když si koupíte akcie, měli byste k tomu mít dobrý důvod a představu, jak se bude pohybovat cena, pokud se váš důvod ukáže jako oprávněný. Zároveň byste si však měli stanovit bod, ve kterém byste zlikvidovali svůj podíl, obzvláště pokud se ukáže, že váš odhad nebyl správný nebo se cena nepohybuje tak, jak jste očekávali. Jinými slovy, mějte únikovou strategii, předtím, než si akcie koupíte a vykonávejte ji bez emocí.

  • Rozdělte své investice

Populární způsob řízení rizika je diverzifikace expozice. Obezřetní investoři vlastní akcie různých společností v různých odvětvích, někdy v různých zemích, s očekáváním, že ojedinělá špatná událost neovlivní všechny jejich podíly nebo je ovlivní v různé míře.