Tak jako je nestabilní počasí, tak je také často nestabilní finanční situace zemědělců a rolníků. Podnikatelský úvěr může být nástrojem, jak finanční nestabilitu v životě rolníka lépe snášet.  Pro některé rolníky je využívání podnikatelského úvěru již běžnou záležitostí a pro finanční společnost je rolník již stálým klientem. 

 

Kdy je podnikatelský úvěr potřebný?

Podnikatelský úvěr je potřebné využít především v situaci, kdy čekáme na zaplacení námi vydaných faktur a kdy již musíme sami platit jiné faktury (osivo, výplaty atd.). Bohužel, ne všichni platí v termínech.  Podnikatelský úvěr též může pomoci při financování rozšiřování podnikání. Například jeden rolník zakoupil starší velký traktor, který potřeboval opravu. Rolník tuto opravu doinvestoval díky podnikatelskému úvěru, a nakonec tak získal velký traktor, který by jinak byl velmi drahý a rolník by se musel kvůli tomu zadlužit víc, než by bylo nutné.

 

Podnikatelský úvěr pro automatizaci

Automatizace – to je slovo dnešní doby. Investovat do automatizace zemědělství má výhodu v tom, že nakonec nepotřebujeme tolik lidí anebo automatizací kompenzujeme nedostatek pracovní síly. Heslem automatizace je: „pokud něco děláš více jak dvakrát – zautomatizuj to!“  Je možné zainvestovat do wifi modulů a motorků, skrze které se něco otevírá a zavírá. Dobrý informatik toto může postavit sám. Automatizace ovšem není všemocná – je potřeba kontrolovat, zda vše funguje a systém udržovat v chodu. Stačí, když nejde elektřina a již je potřeba restartovat a nastavovat celý systém znovu. Přesto automatizace umožňuje celé zemědělství více racionalizovat a práci vykonávat s menším počtem lidí.

 

Jak pracovat s podnikatelským úvěrem v rámci svého podnikání?

Je potřeba především plánovat nejen podnikání jako takové, ale hlídat termíny plateb. Pokud zjistíme, že musíme často řešit situaci, kdy na peníze čekáme, tak je dobré toto evidovat, abychom mohli při žádosti o podnikatelský úvěr doložit to, že peníze nám přijdou, ale se zpožděním. 

Podnikatelský úvěr nás něco stojí, a tak nezapomeňme náklady na úvěr započítat do ceny námi prodávaného zboží nebo služeb.  Pokud máme takové situace pravidelně, tak se toho nemusíme děsit. Banka nás bude brát jako stálého klienta a můžeme pak mít výhodnější podmínky a od banky individuální přístup. 

 

Získej dotaci pomocí podnikatelského úvěru

Další oblastí, kde je dobré využít podnikatelský úvěr je oblast dotací. Dotace je možné získat díky tomu, že zafinancujeme projekt pro získání dotace, zaplatíme nějaké specializované firmě nebo úvěr využijeme a částečné spolufinancování.  Zde je problematické to, že nemáme nikdy 100% jistotu, zda nám bude dotace přidělena nebo ne. Pokud se rozhodneme financovat projekt, tak je dobré do jeho zadání dát to, aby byl projekt udělán, pokud možno univerzálně, aby se dali změnit jen formální parametry a mohlo se žádat o dotaci znovu nebo na jiném místě.  Některé dotace umožňují započítat administrativní náklady. Nezapomeňme do projektu započítat i náklady našeho úvěru.