Otázka slunečních panelů je dnes velmi žhavé téma. Samotné sluneční panely a technika by byly ještě cenově přijatelné, ale jakmile se začneme shánět po bateriích a jejich ceně, tak začneme přemýšlet, či se celý systém solární energie vyplatí.

Faktura za elektrárnu nebo z elektrárny

Ať už budeme uvažovat tak nebo tak, vždy budeme muset zaplatit fakturu. U solární energie, například typu ostrovního systém zaplatíme jen „jednou“, zatímco za proud z elektrárny platíme měsíc, co měsíc. Podívejme se na to ještě takto. Koupě celého solárního kompletu není levnou záležitostí a nejspíše bychom si na něj museli vzít spotřebitelský úvěr. Sice by nám nakonec nepřicházela faktura z elektrárny, ale od firmy, která nám poskytla spotřebitelský úvěr. Ale je zde důležitý rozdíl – u spotřebitelského úvěru je očekáván den splacení. Tedy zatímco nám z elektrárny bude stále bez konce chodit faktura za proud, od bankovní společnosti jednou přestane. Dále nevím, zda se cena elektřiny nebude v průběhu času měnit (bohužel, většinou směrem nahoru), zatímco cena spotřebitelského úvěru při pravidelném splácení je stejná. Tedy z pohledu faktur se solární panely vyplatí.

Amortyzace

Nejkontroverznějšího částí solárních panelů je téma návratnosti, zastarávání a životnost. Vše stárne a kapacita baterií se zmenšuje. Opět přijde čas, kdy je třeba baterie vyměnit. Je dobré připomenout, že časem je potřeba vyměnit každý spotřebič, například domácí kotel. Dnes dochází k prudkému růstu rozvoje baterií. Člověk může zvolit z olovnatých baterií, které jsou levnější, ale nemají takovou životnost anebo známé baterie LiFE, které při dobrém zacházení mají velmi dlouhou živostnost. Též se dá investovat do speciálnějších baterií. Pokud budeme chtít skladovat elektřinu ve vlastních bateriích, tak je třeba skutečně vybírat a zvážit tuto investici. Bohužel nevíme, jaké budou ceny elektřiny do budoucnosti, a tak je těžké říci, či se tato investice vyplatí nebo ne. Může se stát, že cena elektřiny vzroste, a nakonec budeme mít ze všeho radost anebo v horším případě budeme stále na nule. Z tohoto pohledu se jedná více méně za méně rizikovou loterii. Přesto ne natolik, aby si člověk na ni nemohl vzít spotřebitelský úvěr.

Eko, eko, eko

Časté jsou diskuze o tom, zda solární technologie je skutečně ekologická. Bohužel málo z nás je při produkci baterií a solárních panelů, abychom viděli, jak se těží důležité prvky na výrobu solárních panelů a baterií. Též se málo mluví o recyklaci těchto solárních elementů. Technologie jdou prudce dopředu, a tak se v tomto příspěvku vyhneme vyjmenovávání různých dnes dostupných technologií. Největší otázkou bude, zda ekologické elementy solárních zdrojů budou též ekonomické.

I koruna se počítá

Kdy jste naposledy našli na ulici korunu? Solární panely menší rozměrů mohou být pro nás zajímavé především v oblasti světla, nabíjení a napájení menších spotřebičů. Solární panely menších rozměrů v kombinaci s měničem napětí jsou dnes dostupné a za přívětivé ceny. Můžeme si projít dům a podívat se, kde se často svítí, vytvořit nabíjecí solární okruh USB nebo vytvořit zdroj energie pro laptot a pořídit spotřebiče na 12V. Jinými slovy, jedná se o jakousi solárně-elektrickou minimalizaci. Místo toho, abychom se snažili najít zdroj elektrické energie pro velké spotřebiče, tak se budeme snažit více malých spotřebičů. S pomocí led technologií můžeme dojít k tomu, že budeme s menším solárním zdrojem osvětlovat celý dům. Zdá se to málo? Je třeba si vážit každé koruny. Navíc – na tento menší projekt není třeba brát vysoký spotřebitelský úvěr a je možné se na něm naučit zapojovat jednotlivé prvky. Při trochu chytrosti je možné danou solární soustavu budovat tak, aby se dala rozšiřovat.

Vyplatí se elektřinu ze solárních panelů prodávat?

Toto je další velká otázka kolem solárních panelů – zvláště, pokud člověk začne myslet o tom, že by na této elektřině mohl vydělat. A to je moment, kdy se lidé začnou dohadovat, vytáhnout kalkulačky a začínají počítat. Ovšem kontext počtů je širší, než se může zdát a chceme nabídnout trochu jiné a praktické hledisko. Výše jsme zmínili, že největší investicí solárního ostrovního systému jsou baterie. Zkusme nahlížet na odběratele naší solární elektřiny prostě jako na jednu velkou baterii. Pokud budeme elektrárnu vnímat nikoliv jako možného kupujícího, tak začne počítat až příliš, protože se v nás probudí trochu chamtivosti a touhu vydělat. Pokud budeme na elektrárnu nahlížet jako na baterii, tak se naše myšlení bude ubírat jiným směrem. Skrze elektrárnu získáme „baterii“ o kterou se nemusíme starat – nemusíme řešit její zastarávání, výměnu, péči o ni. Do elektrárny prostě odvádíme přebytečnou elektřinu a jediné, co nás musí zajímat je, abychom měli elektřinu pro náš dům a s elektrikou byly na nule. Tedy zajímáme se nikoliv o to, zda budeme v +, ale zda budeme na 0. Pokud získáme nějaké peníze za přebytečnou elektřinu, tak to berme spíše jako milé překvapení.

Dalším měřítkem je spotřebitelský úvěr, který budeme nejspíše potřebovat na solární panely a celý systém. Kolik budeme splácet měsíčně? Bude splátka vyšší než účet za elektřinu? O kolik? Vyplatí splácet po nějakou dobu, než úvěr splatíme a začneme skutečně šetřit na elektrické energii. V momentě, kdy budeme mít vlastní zdroj elektrické energie se splátka spotřebitelského úvěru stane jakousi platbou za elektřinu. Nakonec může být nejdůležitější otázka – jak velký solární systém bude potřeba, aby se vyplatil.